گزارش نظر

بسیار راحت شده سرویس گرفتن. خصوصا این که هزینه هاش خیلی به صرفه س و تقریبا واسه مسیری که هر روز من باید برم ثابته. برعکس بعضی از آژانس ها که هر روز یه قیمت می گیرن
خوبیه دیگه ای که داره اینه که اعتباری میشه پرداخت کرد و احتیاجی نیس همیشه پول نقد داشته باشی