گزارش نظر

کسانی که مشکل کم شدن سریع باتری رو دارن برنامه گرینفای رو دانلود کنن خیلی خوبه من دارم توی یه روز 1 درصد هم الکی کم نمیشه!