گزارش نظر

خیلی خوبه
واقعن مشترکان کم مصرف تعدادشون بیشتره نسبت به مشترکانی که نیاز به حجم زیاد و مصرف دیتا دارند. البته اینجوری دوباره برمیگرده بهمون حالت قبلی (: