گزارش نظر

واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم - اشک در چشمانم حلقه زد واقعا چرا تلگرام آخهههه چرراااااااااااااا
خدایا منو ببخش !!!

همین الان با کله میرم هر چی ایرانی هست رو نصب میکنم
ها ها ها ها