گزارش نظر

با سلام زمان عرضه برای گوشی. S6 هم اعلام کنید
تشکر