گزارش نظر

سلام
به نظر من اصلا تصمیم خوبی نیست چون متمایز بودن اپل با بقیه دیواسهارو زیر سوال میبره