با گراهام آشنا شوید، او از هر حادثه ای جان سالم به در می برد!

اگر قرار باشد انسان ها از حوادث رانندگی جان سالم به در ببرند بدن های ما باید این گونه طراحی می شد! همراه ما باشید.

کمیسیون حوادث حمل و نقل ، انسانی را طراحی کردند که با ویژگی هایی که دارد در حادثه رانندگی نجات می یابد. در زیر تماشا کنید:

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time