قایقی که به صورت خودکار پارک می شود

اخیرا قایقی ساخته شده است که قادر است به صورت خودکار پارک شود.

 

گزارشات نشان می دهد اخیرا شرکت Volvo Penta  قایقی را ساخته است که قادر است مسیر یابی کند و شرایط محیطی را نیز در نظر بگیرد و سپس خود را پارک کند.

مدیر ارشد این شرکت عنوان کرد:

سیستمی که در این قایق به کار گرفته شده است قادر است به طور خودکار وضعیت اطراف را بررسی کند و خود را با باد و موج سازگار سازد و همچنین این سیستم بدون نظارت انسان کار نمی کند.

مرحله آزمایشی این قایق با موفقیت انجام شد و این قایق توانست برای اولین بار در Volvo Ocean Race بین دو قایق دیگر به صورت خودکار خود را پارک کند.

 

 

 

منبع: engadget

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time