شهری جالب در نروژ که تنها 6 ماه آفتاب طبیعی دارد

موارد جالبی در دنیا وجود دارد که شاید یکی از آن ها شهر روکان در نروژ باشد که تنها 6 ماه آفتب طبیعی دارد اما برای تامین نور و گرمای این شهر از روش جالبی استفاده شده است.

برای تامین نور و گرمای این شهر جالب که در سایه ای از خورشید قرار گرفته از آینه های بزرگی استفاده شده است تا نور خورشید را منعکس کنند.این طرح که از سال 2013 مورد استفاده قرار گرفته است 850 هزار دلار هزینه داشته است.اما جدا از بحث  هزینه های بالا این پروژه توانسته است گردشگر زیادی به این شهر جذب نموده است و توانسته است تا حدودی هزینه های این پروژه را تامین کند.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time