تست مقاومت آیفون 8

با وارد بازار شدن آیفون 8 تست های متنوعی بر روی این دستگاه گرفته می شود که بعضی از آن ها می تواند جالب باشد.

شاید تست های مختلفی را بر روی آیفون دیده باشید که هرکدام از آن ها می تواند جالب باشد و باعث تعجب شما شود که یک دستگاه تا چه حد می تواند مقاوم باشد.تست دستگاه برش با دستگاه های مختلف جالب است که این بار این کار را با آیفون 8 انجام می دهیم.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time