چاپ کردن این صفحه
کلاهی مقاوم برای تصادف با دوچرخه

کلاهی مقاوم برای تصادف با دوچرخه

در تصادفات با دوچرخه و یا موتور سیکلت سر شما خطرناک ترین عضو بدن برای صدمه دیدن است به همین دلیل وسیله جالبی برای محافظت از آن تولید شده است.

یک شرکت آلمانی وسیله جالبی تولید کرده که دور گردن شما بسته می شود و حرکات شما را 200 بار در ثانیه ضبط می کند تا در زمان تصادف مانند کیسه هوای داخل ماشین ها در کسری از ثانیه باز شود و از سر شما مخافظت کند.این وسیله جالب آزمایش های زیادی را گذرانده تا به بتواند به مرحله تولید برسد و در شرایط مختلف می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و تنها در هنگام دوچرخه سواری نیست که استفاده از این وسیله می تواند مفید باشد و در زمان انجام ورزش های مختلف که احتمال آسی رساندن به ناحیه سر وجود دارد، می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

تمامی حقوق محفوظ است - بروزرسانی - آدرس : مشهد - بلوار خیام - خیام ۱۱ - تقاطع فرهاد ۰۵۱۳۷۶۵۱۸۸۱