چندکاربرد هدفون اپل

با هدفون اپل را می توانید کارهای جالبی انجام دهید.

هدفون اپل با وجود اینکه دکمه های زیادی ندارد اما با همان 3 دکمه ای که دارد کارهای جالب می توانید انجام دهید.به عنوان مثال می توانید علاوه بر شروع و متوقف کردن آهنگ، آن را عقب جلو کنید و یا به ابتدای آهنگ بروید.همچنین از این هدفون می توانید برای مدیریت تماس های خود استفاده کنید و به عنوان مثال با فشار  ادن دکمه وسط به پشت خطی خود پاسخ دهید و با نگه داشتن آن به تماس خود پایان دهید.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time