تمدید خواب صبح گاهی

از سخت ترین کارها بیدارشدن سر صحیح است و خوابیدن بعد از بیدار شدن هم کار لذت بخشی است.

اکثر مردم بعد از بیدارشدن خواب خود را تمدید می کنند و تا چند دقیقه بعد می خوابند اما این کار جدا از اینکه کار لذت بخشی است اما باعث بد عادت شدن مغز شما می شود و همچنین ساعت خواب و بیدار شدن را به تاخیر میاندازد.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time