دستگاهی که زباله های دریا را جمع می کند

آب های دریاها و اقیانوس ها نقش مستقیمی در زندگی ما دارند و باید آن ها را تا حد ممکن تمیز نگه داریم.

آب های دریاها باعث تاثیر در زندگی حیوانات آبزی می شود و گوشت ماهی ها چرخه ای از غذای ما انسان ها را تشکیل می دهند و در صورت آلودگی باعث کم شدن آن ها و یا مصمومیت ما انسان ها می شود به همین دلیل پاک و تمیز نگه داشتن دریاها هم امر مهمی است و دانشمندان و محققان سعی در تمیز نگه داشتن آن ها دارند.سالم نگه داشتن محیط اقیانوس ها به دلیل وسعت آن شاید کار سختی باشد اما استفاده از تکنولوژی می تواند به شنا در این امر کمک کند به عنوان ساخت دستگاهی که بتواند به طور خودکار زباله ها را جمع کند.

این دستگاه از طریق سوراخی که درونش وجود دارد آب را می بلعد و زباله ها را جذب می کند و در آب اضافی را دوباره به بیرون می دهد و این چرخه را ادامه می دهد تا مخزنش پر شود.اما نکته جالب در مورد این دستگاه این است که ماهی ها و سایر حیوانات آبزی را به درون خود نمی کشد چرا که تنها آب سطحی را جذب می کند که زباله ها در آن قرار گرفته اند.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time