5 خیال درباره ماه و خورشید که اشتباه هستند

بعضی از خیال و گمان ها درباره ماه و خورشید وجود دارد که اشتباه هستند و از قبل د ذهن ما وجود دارند.

روز به روز اطلاعات ما درباره فضا بیشتر می شود که باعث می شود بعضی از اطلاعاتی که ما از قبل داشتیم به روز شود.

1.جاذبه ماه باعث جذر و مد در دریاها می شود

تصور ما این است که جاذبه ماه باعث جزر و مد و امواج در دریاها می شود که تا حدی این تصور اشتباه است چرا که این تصور برای مکامی از کره زمین درست است که رو به ماه است و بقیه قسمت ها از تقدرت جاذبه زمین استفاده می شود.طر

2.ماه به زمین نزدیک است

خیلی از ما گمان می کنیم که فاصله زمین تا ماه کم است و تنها چند ساعت یا یک یا دو روز زمان می برد که تصور اشتباهی است چرا که اگر شما بخواهید از زمین به ماه با هواپیمای بویینگ 747 بروید 17 روز زمان می برد.

3.یک طرف ماه همیشه تاریک است

تصور ما شاید این باشد که یک طرف ماه همیشه تاریک است اما این تصور اشتباهی است چرا که ماه به دور خود و زمین می چرخد.

4.خورشید زرد است

ما از زمین خورشید را زرد می بینیم در حالی خورشید به این رنگ نیست و جو زمین باعث می شود تا ما خورشید را به این رنگ ببینیم

5.زمین به خاطر نزدیک بودن به خورشید گرم است

این تصور که زمین گرم است چون به خورشید نزدیک است اشتباه است چون دلیل گرم بودن زمین این است که خورشید رو به زمین قرار داد.

https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/8679eac53f538c5c5415d06dcf1a9b6c9750818-360p__80070.mp4

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time