ربات آشپز حرفه ای

یکی از مورارید که سبب تمایز ربات های آشپز با انسان های آشپز می شود داشتن دست و حس لامسه و بویایی است.

شرکت انگلیسی Meloy Robotica که در زمینه ساخت ربات های آشپز فعالیت می کند رویایی را می خواهد برای مردم بر آورده کند که در آن ربات ها همانند یک آشپز حرفه ای برای اعضای خانه آشپزی کند به طوری که تفاوتی از جهت طعم و مدل غذا با غذای آشپز انسان نباشد.

مهمترین عواملی که سبب می شود که ربات ها نتوانند مانند انسان ها آشپزی کنند نداشتن وسیله ای که همانند انگشت ها بتواند کارها را دقیق انجام دهد و دمای غذا را احساس کند که این شرکت با ساختن دستانی رباتیک همانند دستان انسان قصد دارد تا کارهای آشپزی را دقیق تر و همانند انسان انجام دهند.برای پختن غذاها دستور العمل غذاها را کافی است به این ربات بدهیم تا بعد از چند دقیقه برانداز موارد مورد نیاز غذا ر ا برای شما آماده کند و بعد از آن هم محیط آشپزخانه را تمیز کند.

برای اینکه سازندگان این ربات بتوانند حرکات واقعی را به این دستگاه آموزش دهند حرکات آشپزهای حرفه ای را ساعت ساعت با وسیله ای که به دستانشان بسته می شود ضبط می کنند و بر اساس آن برنامه کلی به ربات ها می دهند تا آن ها رعایت کنند.

https://as7.asset.aparat.com/aparat-video/0c2d91999ace33780c830ed507dbd6ad10441749-360p__36034.mp4

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time