مخفی شدن تعداد لایک های پست اینستاگرام

در هفته های کذشته خبرهای زیادی مبنی بر مخفی شدن تعداد لایک های اینستاگرام منتشر شده بود . در حال حاضر این موضوع در چندین کشور اجرایی شده است.

اینستاگرام این طرح آزمایشی را از کشورهای ژاپن، استرالیا، نیوزلند، ایتالیا و برزیل آغاز کرده است. قبلا این طرح به صورت آزمایشی در کانادا اجرا شده بود . به طور کلی این طرح در صورتی که با استقبال کاربران مواجه شود در تمامی کشورها اعمال خواد شد.

دلیل اصلی اینستاگرام برای مخفی کردن تعداد لایک های پست افزایش روحیه تمامی کاربران و کاهش فشارهای روحی روانی در این زمینه میباشد. احتمال میرود با حذف نمایش لایک ها حساسیت کاربران بر روی این موضوع کمتر شود.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time