آیا جلسات کمیسیون مشترک طرح صیانت علنی خواهد بود؟

به گفته مهرداد ویس ‌کرمی، دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، پیشنهاد شده است که مذاکرات کمیسیون از طریق درگاه اینترنتی مجلس شورای اسلامی پخش شود، که البته اینها احتمالاتی است که باید به تصویب اعضای کمیسیون برسد و فعلا موضوعی به صورت قطعی مشخص نیست. اگرچه ثبت و ضبط مذاکرات و بررسی ها موضوعی است که همه اعضا بر آن تاکید دارند.
دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، اعلام کرد: «مذاکرات کمیسیون ها با روند مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی متفاوت است، مذاکرات کمیسیون چالشی تر و تخصصی تر است و ممکن است برای مردم خسته کننده باشد. این پیشنهاد مطرح است که مذاکرات ثبت و ضبط شود و پس از حذف موارد زائد در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد؛ اگرچه دوستان با پخش مستقیم مذاکرات از طریق درگاه اینترنتی مجلس مخالفتی نداشتند و خود هیات رییسه هم با این موضوع موافق بود»
مهرداد ویس ‌کرمی در ادامه در خصوص مسیری که کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی پیش‌روی خود دارد، گفت: «اعضای هیات رییسه دائمی کمیسیون مشترک طرح صیانت، در اولین جلسه کمیسیون با حضور نایب رییس مجلس شورای اسلامی آقای نیکزاد انتخاب شدند، بلافاصله پس از این موضوع، اعضای هیات رییسه کمیسیون، جلسه ای تشکیل جلسه دادند و در این جلسه مقرر شد کمیسیون مشترک یکشنبه ها و سه شنبه ها در روزهایی که صحن علنی مجلس جلسه دارد، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ جلسه داشته باشد، همچنین مقرر شد پیش نویس آیین ‌نامه نیز در جلسه آینده مورد بررسی و تصویب اعضای کمیسیون قرار گیرد»

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time