ffffffffff

میزی که قطعاتش در فضا معلق است

میزی که طراحی متفاوتی دارد می تواد توجه شما را جلب کند به عنوان مثال میزی که قطعاتش در فضا معلق است.

یک شرکت میزی را طراحی کرده که از سایر میزهای جدیدی که معرفی متفاوت است چرا که از خلاقیت های مهندسی، هندسی و هنری در آن استفاده شده است.با اینکه از مکعب های جدا از هم تشکیل شده است اما توسط فلزهای نازک به هم وصل شده اند و نکته جالب در مورد آن انعطاف پذیری آن است که حتی با فشار آوردن به میز و خارج شدن آن از طرح کلی باز هم به فرم قبلی اش باز می گردد.

قیمت این میز 10 هزار دلار است و قیمت این محصول نشان دهنده این است که با یک محصول فوق العاده روبرو هستیم که از یک شرکت معتبر با نام Rockpaperrobot ساخته شده است.درون هریک از مکعب ها آهن ربا وجود دارد تا توسط نیروی مغناطیسی از هم جدا شوند و با وجود اینکه این مکعب ها به هم نزدیک می شوند باز هم توسط آهن ربای دورنشان از هم فاصله می گیرند.

این موضوع سبب می شود تا وسایل سنگین و سبک به راحتی بر روی آن قرار بگیرند چرا که استحکام خوبی دارد.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time