ffffffffff

شبیه سازی صحرای یوتا به مریخ

چیزی تا ارسال انسان به مریخ نمانده است و این بار ایلان ماسک شبیه سازی جالبی را از مریخ کرده است.

برای اینکه مشکلاتی که در سر راه سفر به مریخ مشخص شود باید شرایطی که در این سیاره وجود دارد شبیه سازی شود و این بار اسلان ماسک این کار را انجام داده است و صحرای یوتای امریکا را به یک محیط آزمایشگاهی تبدیل کرده است تا دانشمندانی از کشورهای فرانسه و بلژیک در این منطقه آزمایش های مختلفی انجام دهند.

برای آماده سازی انسان برای سفر به مریخ باید سرمایه گذاری های پیش ار سفر انجام شود تا مشکلات روز به روز برطرف شود، آزمایش های مختلف در منطقه بازسازی انجام شود به عنوان مثال برای پیدا کردن آب در مریخ باید دانشمندان مسافتی از محیط استراحت خود دور شوند و همچنین ابزارهای جدید خود را آزمایش کنند تا میزان بهره وری آن ها مشخص شود.

موفقیت طرح ماسک اهمیت زیادی دارد چرا که در صورت موفقیت می تواند پیش زمینه خوبی برای انجام آزمایش اصلی سفر به مریخ باشد.

https://hw18.asset.aparat.com/aparat-video/0e2039231182868982e098014566264f9952222-360p__49926.mp4

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time