مجسمه های نامرئی

تصور دیدن مجسمه هایی که از یک طرف نامرئی می شود بسیار جالب است.

جولیان مهندسی است که در زمینه فیزیک کوانتوم مطالعه کرده است و بر روی مجسمه ها در حال مطالعه است تا مجسمه هایی را طراحی کند تا کمی متفاوت باشد.این فرد موفق به طراحی مجسمه هایی شده است که وقتی آن ها را از یک طرف می بینیم نامرئی می شوند و طراحی خاص و دقیق را دارند که شما را به دیدن آن مبهوت می کند.

برای طراحی این مجسمه ها از قدرت طراحی کامپیوتر استفاده می شود به طوری که با 65 دوربین که به صورت استوانه ای قرار گرفته اند عکس های متوالی از یک سوژه اسکن 3 بعدی گرفته می شود تا زاویه ای که جسم در آن نامرئی می شود مشخص شود همچنین در ساخت آن هم از فلز، برنز و تیتانیوم استفاده می شود که نمای شفاف به وجود میاورد.

https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/1decdc7d9f041f8e7e7c4634dd443b8f10073402-360p__60850.mp4

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time