گزارش نظر

عالی بود.
داستان رو کامل گفته بود و سوالی رو بدون پاسخ نگذاشته بود.
از این سایت های مفید خیلی کم می شه پیدا کرد. سایتی که خودش تولید محتوا کنه.
مرسی از سایت مفیدتون.