گزارش نظر

با سلام
خانم یزدانی گوشیه من تو قسمت Accessibility گزینه Guided Access نداره، آیا این قابلیت تو گوشی های مختلف متفاوته؟ یا کلا گوشیها دو دسته اند که 1:یا دارند 2: یا ندارند ؟