• آموزش
  • ارسال شده :

اضافه شدن یک تب جدید به تلگرام

قابلیت تماس صوتی تلگرام به تازگی اضافه شده است و در اینجا می خواهیم به بخش تماس ها در تبگرام بپردازیم.

خیلی وقت بود که تلگرام را با 3 تب در پایین می دیدیم اما با اضافه شدن قابلیت تماس در این برنامه یک تب جدید با نام Calls به آن اضافه خواهد شد.با وجود اینکه در قسمت تنظیمات تلگرام شما می تونید در قسمت Recent Calls لیست تماس های اخیر خود را داشته باشید یک تب هم در پایین این برنامه اضافه خواهد شد.

اما با اضافه شدن تماس صوتی به تلگرام همانند تصویر به شما پیشنهاد اضافه شدن یک تب جدید در این برنامه داده می شود که درصورتی که این گزینه را قبول کنید تب های شما در تلگرام 4 تایی خواهد شد و در آن می توانید تماس های اخیر خود را با تلگرام مشاهده کنید.

تماس صوتی با تلگرام صرفه اقتصادی زیادی برای مخاطبان دارد و با وجود اختلالات زیادی که در مدت کوتاه معرفی این قابلیت پیش آمده باز هم عده ای به دنبال استفاده از این قابلیت هستند.

بروزرسانی

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time