تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت به نفع کاربران بود

وزیر ارتباطات گفت: تعرفه‌های جدید از هر لحاظ قیمت را برای کاربران کاهش می‌داد اما به دلیل اعتراض کاربران مصوبه نرخ‌های جدید اینترنت را متوقف کردم تا دوباره بررسی شود.

وی گفت: در حال حاضر مردم به صورت خرد برای اینترنت هزینه پرداخت می‌کنند که برای مثال در ابتدای ماه 8 هزار تومان و بابت گیگ‌های اضافه هزینه جدا پرداخت می‌کنند که در نهایت متوسط هزینه ماهانه اینترنت 25 هزار تومان برایشان تمام می‌شود اما در تعرفه‌های جدید قرار بود مردم ماهی 10 هزار تومان شامل سه گیگ ترافیک خارجی و 6 گیگ ترافیک بین‌الملل بپردازند که از این نظر به نفع مردم بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: از این رو دستور توقف اجرای تعرفه‌های جدید را دادم که مقرر شد مجددا کمیته تشکیل شود تا مصوبه اخیر و تعرفه‌های اینترنت ثابت را دوباره بررسی کند.

وی در واکنش به اینکه بررسی تعرفه‌های جدید افزاییش 60 درصدی قیمت اینترنت کاربران معمولی را نشان می‌داد، گفت:قیمت‌های این مصوبه از هر لحاظ تعرفه اینترنت را برای مردم کاهش می‌داد، اما به دلیل فضای ایجاد شده و اعتراض کاربران دستور توقف و بررسی دوباره تعرفه‌ها را دادند.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time