گزارش نظر

من بالغ بر ٦ ساله از ايفون استفاده ميكنم و هميشه به روز كردم گوشيما هرگز حتي يك بار با مشكل مواجه نشدم به همين خاطر شك دارم به اين اطلاعاتي كه دادين