گزارش نظر

مطمئنا نوت ۸
دوستانی که با قلم یا همون s pen
کار میکنن متوجه میشن من چی میگم
مگه میشه جایگزینی براش فرض کرد...