وزیر ارتباطات پیگیر رفع تحریم انجمن جهانی موبایل خواهد بود !

انجمن جهانی موبایل ارائه خدمات مستقیم به ایران را اخیرا به علت تحریم ها قطع کرده است

GSMA انجمن جهانی موبایل است که هماهنگی‌های بین‌المللی در حوزه موبایل را انجام می‌دهدبروز این مشکل که از چندی پیش مشخص شده در حضور یا عدم حضور اپراتورهای ایرانی در کنگره جهانی موبایل بارسلون به عنوان رویداد جهانی موبایل پیشرو نیز تاثیرگذار است.

کنگره جهانی موبایل بارسلون یکی از بزرگترین نمایشگاه صنعت موبایل دنیا است که توسط انجمن جهانی موبایل برگزار می شود. GSMA در زمان تحریم به ایران خدمت ارائه می‌کرد و علت قطع ارتباط در دوره پس از تحریم هنوز مشخص نیست.حال پس از انتظارانتشار این موضوع وزیر ارتباطات پیگیر این موضوع شده است.

 محمدجواد آذری جهرمی در توئیتی اعلام کرد مجوز حضور شرکت‌های ایرانی در GSMA که دو سال تمدید نشده بود، امسال تمدید شده است و منعی برای حضور با عنوان شرکت‌های ایرانی وجود ندارد. وی همچنین گفت: مجوز OFAC برای تمدید عضویت همراه اول در GSMA که نیاز به تبادلات مالی داشته صادر نشده که GSMA دنبال حل موضوع است. 

وزیر ارتباطات در عین حال خبر تحریم ایران توسط GSMA را دقیق ندانست. 

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time