دستگیری مجرمان توسط روبات ها در دوبی

تکنولوژی در شهرهای پیشرفته جهان در حال پیشرفت هستند تا جایی که روبات ها توانسته اند جای خود را در کنار افسرهای پلیس باز کنند.

برای اینکه بتوانید یک شهر ایمن داشته باشید باید از تمام توانایی ها استفاده کنیم.سنعت روباتیک به سرعت در جهان در حال رشد است به طوری که ارگان های دولتی هم به دنبال استفاده از آن ها هستند اما باز هم ریسک استفاده از آن ها وجود دارد و برای اینکه کارایی خود را نشان دهند باید در مراحل متتلف آزمایش شوند.

این باز هم شهر دوبی پیش قدم در استفاده از فناوری های جدید شده و قصد دارد تا از روبات برای تامین امنیت شهر استفاده کند.

2 نظرها

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time