کاپشن جادویی

علم نانو به سرعت در جهان در حال گسترش و پیشرفت است به طوری که امروزه کاربرد زیادی هم در زندگی روزمره پیدا کرده است.

نانوتکنولوژی در صنایع مختلفی کاربرد دارد چرا که در برخی موارد می تواند با طراحی های خاص خود کارایی انجام دهد که باورش سخته به عنوان مثال کاپشنی که بعد از سوراخ شدن دوباره به حالت اول خودش برمیگرده.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time