تکنولوژی هایی که در سال 2030 به نقطه اوج خود خواهند رسید

تفکر شما از آینده چیست و به نظر شما چه تکنولوژی هایی در آینده بیشترین پیشرفت را خواهند کرد.

اگر در سال 2030 یک روبات را در یک اداره و یا بانک دیدید که در حال انجام کارهای شماست زیاد تعجب نکنید چرا روبات ها در این روزها در حال گرفتن شغل های مهمی هستند و با پیشرفت هوش مصنوعی روابط خود را با انسان ها گسترش خواهند داد به طوری که هوش مصنوعی اشتباهات خود را می فهمد و سعی خواهد کرد که آن ها را در دفعات بعدی تکرار نکند.دقیقا مثل همان روش آموزشی که انسان ها داند و یک چیز را می بیند یاد می گیرند و از اشتباهات خود درس می گیرند.

تلفن های همراه هم در این سال ها پیشرفت زیادی داشته اند اما در برخی موارد به دلیل محدودیت ها نتوانسته اند پیشرفت زیادی داشته باشند اما با کنار گذاشتن این محدودیت ها گوشی ها در زمینه باطری و ابعاد هم پیشرفت خواهند کرد.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time