تست جالب ماشین های بدون راننده

ماشین های بدون راننده روز به روز در حال پیشرفت هستند و آزمایش های خود را برای ورود به خیابان ها پس می دهند.

برای مطمین شدن از ماشین های بدون راننده آزمایش های مختلفی باید بر روی آن انجام شود تا نحوه ارتباط مردم با این خودروها مشخص شود.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time