در هنگام افتادن ماشین در آب باید چه باید کرد؟

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که در هنگام افتادن ماشین در آب چه اقدامی باید انجام دهیم.

برای اینکه آماده حضور در چنین شرایطی باشیم باید یکسری نکات را بدانیم.سرعت عمل در این مواقع بسیار مهم است به همین دلیل باید بدانید که هرچه سریعتر قبل از ورود کامل ماشین به آب بتوانید از آن خارج شوید بهتر است اما اگر بنا به شرایطی نتوانستید این کار را انجام دهید به هیچ عنوان نباید در ماشین را باز کنید چرا این کار باعث افزایش سرعت ورود آب به ماشین و در نتیجه فرو رفتن در آب می شود.برای خارج شدن باید شیشه ماشین را بشکنید اما شکستن شیشه جلو خطرناک است و باید از شیشه های کناری برای خروج استفاده کنید.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time