در هر سن چه ویژگی از شما در اوج خودش قرار دارد

در هر سنی از شما بعضی ویژگی ها در شما در حد باالاتری قرار دارد که شناختن آن ها می تواند به افزایش توانایی شما کمک کند.

در ابتدای سال های زندگی مهارت های آموزشی را شما بهتر فرا می گیرید به همین دلیل باید تا می توانید علم و دانش بیاموزید و خود را برای سال های بعدی زندگی آماده کنید.در سال های بین 20 تا 30 سالگی نقطه اوج توانایی های علمی و ورزشی شماست اما نه برای تمامی رشته های علمی چرا که 50 سالگی سنی است که بهترین زمان برای یادپیری ریاضیات است.در سن 75 سالگی به بعد هم بدن شما برای انجام حرکات نرم ورزشی آمادگی دارد و ورزش های ذهنی مانند یوگا مساعد هستند.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time