سیاره ای با 3 خورشید

روز به روز سیاره های بیشتری کشف می شوند که ویژگی های جالبی دارند این بار سیاره جدیدی کسف شده که 3 خورشید دارد.

سیاره HD131399ab بسیار بزرگ است به طوری که 4 برابر بزرگ تر از سیاره مشتری بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی است.این سیاره ویژگی های بسیار جالب و متفاوت از سیاره خودمان است به طوری که هر بار چرخش در مدارش 550 سال زمینی طول می کشد که زمان بسیار زیادی است.این موضوع باعث می شود تا این سیاره 3 مرتبه طلوع و غروب داشته باشد که البته نصفی از 550 سال این سیاره طلوع و غروب خورشید به صورت نا منظم است که این موضوع باعث روز دایمی در این سیاره می شود.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time