مکان هایی مخفی برای نگهداری وسایل مهم شما

شاید شما وسایل گران بهای خود را در گاو صندوق نگه دارید اما شاید این وسیله بدی هایی داشته باشد.

مهم ترین مشکل اینکه شما وسایل خود را در گاو صندوق نگه دارید این است که این وسیله در دید بقیه است و سارقان شاید اولین وسیله ای که علاقه به ثروقتش داشته باشند گاو صندوق باشد به همین شاید بهتر باشد شما وسایل مهم و مخفی خود را در مکان هایی نگه دارید که در دیدی بقیه نباشد و مخفی باشد.البته یکی از ویژگی هایی که گاو صندوق دارد این است که در برابر حوادث ایمن است و می تواند در برابر حوادثی مانند آتش سوزی مقاوم باشد.

یک شرکت مکان های مخفی را برای شما تولید می کند که با وجود اینکه شاید در دید بقیه باشد اما مخفی هستند و هیچ کس نمی تواندآن ها را پیدا کند مانند مکان هایی مانند زیر طاقچه که علاوه بر اینکه مخفی هستند مانند او صندوق در برابر حوادث مقاوم است. همچنین برای امنیت بیشتر می توانید از یک کارت برای باز کردن این مکان ها استفاده کنید.به گفته دارنده این شرکت هدف از طراحی این مکان ها مخفی کردن وسایل خطرناک از کودکان است.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time