خرچنگ های کوچک در جزیره ای در استرالیا

خرچنگ ها شاید در نگاه اول کمی ترسناک باشند اما اگر کمی کوچک باشند شاید اوضاع کمی فرق کند.

در ساحل یکی از جزایر استرالیا خرچنگ های کوچکی هستند که بسیار جالب هستند و سالیانه افراد زیادی از نقاط مختلف دنیا به آن جا می روند تا از زیبایی و بازی کردن با آن ها لذت ببرند.این خرچنگ های کوچک قرمز را در هر جایی از این جزیره را می توانید ببینید و تخم های این موجودات در هرجایی وجود دارند که میلیون ها عدد از آن ها به خرچنگ های کوچک تبدبل می شوند که البته بعد از بزرگ بزرگ شدن به ساحل دریا می روند چرا که نیمی از زندگی آن ها در آب می گذرد و باید در محیط های مرطوب زندگی کنند.

شاید در نگاه اول فکر کنید که آن ها مورچه هستند اما این موجودات ریز بی خطر هستند که ساعت ها ساعت می توانید با آن ها بازی کنید و از دست زدن به آن ها لذت ببرید و تا حدی ریز هستند که شاید در هر دست شما هزاران خرچنگ جای گیرد.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time