زمین را از زحل ببینید

اگر می خواهید تا سیاره زمین را از زحل ببینید در ادامه با ما همراه باشید.

کاوشگر کاسینی که در سال 1997 توسط ایستگاه فضایی اروپا به فضا ارسال شده است ماموریت های زیادی را به انجام رسانده است و در این ویدیو می خواهیم به لطف این کاوشگر ببینیم تا زمین از زحل چگونه است... 

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time